จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ. (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 27 มิ.ย. 2566
  • 95 View