จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ. (เพิ่มเติม)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 28 มี.ค. 2566
  • 58 View