จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีคัดเลือก
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 22 ก.ค. 2563
  • 878 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง