จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีทอดตลาด
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 3 ต.ค. 2566
  • 187 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง