จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบ E-Meeting ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการประชุม คพพ. และคณะอนุกรรมการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 4 ม.ค. 2566
  • 112 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง