จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 2 มิ.ย. 2565
  • 384 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง