จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 2 ธ.ค. 2563
  • 645 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง