จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 12 ก.พ. 2563
  • 666 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง