จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนภาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 2 มี.ค. 2563
  • 1182 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง