จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 17 พ.ย. 2564
  • 573 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง