จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 9 มี.ค. 2564
  • 781 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง