จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563 - 2582)
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 17 ม.ค. 2562
  • 541 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง