จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีทอดตลาด
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 17 ส.ค. 2566
  • 76 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง