จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบ VDO Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 19 ก.พ. 2564
  • 779 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง