จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 8 พ.ค. 2562
  • 314 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง