จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ ทางการเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 14 มี.ค. 2565
  • 384 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง