จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับการพัฒนาและกำกับติดตามโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 3 เม.ย. 2564
  • 893 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง