จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ VDO Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 19 ก.พ. 2564
  • 789 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง