จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดจ้างหมาบริการจัดงานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 15 ของ สพพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 13 ธ.ค. 2562
  • 741 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง