จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 24 ก.ค. 2562
  • 845 View