จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 2 เม.ย. 2564
  • 707 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง