จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 8 พ.ค. 2562
  • 779 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง