จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 5 เม.ย. 2566
  • 281 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง