จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 25 มี.ค. 2563
  • 705 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง