จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (วันที่ 15 มิถุนายน 2565)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 15 มิ.ย. 2565
  • 356 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง