ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการที่แล้วเสร็จ
  • โครงการเชื่อมโยงเส้นทางไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า
    โครงการเชื่อมโยงเส้นทางไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า
    • Updated : 26 มี.ค. 2562
    • View : 1,204
ทั้งหมด1รายการ