ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
[TA] แล้วเสร็จ
  • โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ำทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
    โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ำทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
    • Updated : 19 มี.ค. 2562
    • View : 530
ทั้งหมด1รายการ