ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลประเทศติมอร์-เลสเต
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 583
  • View : 567
ทั้งหมด1รายการ