ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลประเทศกัมพูชา
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 598
  • View : 719
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 583
  • View : 567
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.12 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 775
  • View : 585
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.20 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 582
  • View : 556
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.12 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 582
  • View : 552
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐประชาธิปไตยประขาขนลาว ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐประชาธิปไตยประขาขนลาว ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 869
  • View : 796
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 588
  • View : 638
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 มี.ค. 2562
  • Download : 668
  • View : 562
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.12 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 มี.ค. 2562
  • Download : 577
  • View : 532
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 มี.ค. 2562
  • Download : 704
  • View : 941
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 มี.ค. 2562
  • Download : 664
  • View : 562
ทั้งหมด11รายการ