ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลประเทศกัมพูชา
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 578
  • View : 672
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 562
  • View : 526
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.12 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 675
  • View : 531
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.20 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 559
  • View : 514
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.12 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 562
  • View : 505
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐประชาธิปไตยประขาขนลาว ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารรัฐประชาธิปไตยประขาขนลาว ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 757
  • View : 745
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 2 งปม. 2562
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 เม.ย. 2562
  • Download : 567
  • View : 581
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 มี.ค. 2562
  • Download : 640
  • View : 522
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.12 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 มี.ค. 2562
  • Download : 560
  • View : 490
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 มี.ค. 2562
  • Download : 647
  • View : 892
 • รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  รายงานภาวะเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ไตรมาส 1 งปม. 2562
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 มี.ค. 2562
  • Download : 620
  • View : 512
ทั้งหมด11รายการ