ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
  • 10 ม.ค. 2565
  • 201 View

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง