ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม
  • 26 มี.ค. 2562
  • 871 View

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง