สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมด้านความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 25 พ.ย. 2562
  • 345 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุมด้านความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (2nd Lancang-Mekong Cooperation Seminar on BRI & Regional Connectivity) โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562

แท็กฮิต