สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถาบันราชานุกูล
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 14 พ.ค. 2562
  • 381 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่งมอบความสุข และสนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับสถาบันราชานุกูล เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ “โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต