สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ
โดย: Neda Admin
  • 26 ธ.ค. 2560
  • 1001 View

นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง