สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ประชุมตรวจร่างสัญญาเงินกู้ คก.ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว — ใน เวียงจันทน์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ธ.ค. 2562
  • 458 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 เดินทางไปประชุมตรวจร่างสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ร่วมกับคณะผู้แทนจากกระทรวงการเงิน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

แท็กฮิต