สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ประชุมหารือดำเนินงานพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window ASEAN Single Window
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 พ.ย. 2562
  • 322 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้แทนกรมศุลกากร  เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window (ASW) กับกรมการเงินระหว่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน และกรมภาษี และกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASW ณ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

แท็กฮิต