สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าพบผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 ม.ค. 2566
  • 235 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าพบ Mr. Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับธนาคารโลกสำหรับการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ สำนักงานธนาคารประจำเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต