สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพพ. กับ ธสน.
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1 ก.ค. 2563
  • 183 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ ธสน. โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ สพพ. และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ธสน. ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านการเงิน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังค,ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย เข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานมากขึ้น ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 อาคารเอ็กซิมแบงก์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

แท็กฮิต