สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. หารือร่วมกับ Department of Macro-Fiscal and Development Finance เพื่อประกอบการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 24 มี.ค. 2566
  • 262 View

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Loday Tsheten, Director General, Department of Macro-Fiscal and Development Finance, Ministry of Finance, Royal Government of Bhutan เพื่อแนะนำภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงหารือถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองฝ่าย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต