สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

คพพ. เดินทางตรวจเยี่ยมเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 ม.ค. 2563
  • 95 View

นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เดินทางตรวจเยี่ยมเส้นทางจากบริเวณด่านห้วยโก๋นจังหวัดน่าน - ด่านน้ำเงิน เมืองไชยะบุรี สปป.ลาว ตลอดถนนสาย R4B สู่เมืองหลวงพระบาง ในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคอาเซียน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ จังหวัดน่าน - เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี - แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว  

แท็กฮิต