สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 เม.ย. 2562
  • 178 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีในวันสงกรานต์ โดยมีพิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้บริหาร สพพ. ณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

แท็กฮิต