สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 29 ส.ค. 2565
  • 499 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เพื่อหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่าง สพพ. และ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต