สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาเมืองภายใต้แผนงาน GMS ครั้งที่ 3
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 12 ธ.ค. 2562
  • 389 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาเมืองภายใต้แผนงาน GMS ครั้งที่ 3 (The 3nd Meeting of the Greater Mekong Subregion Urban Development Working Group) โดยหารือเกี่ยวกับ ADB’s Ocean’s Health Action Plan การรายงานผลการศึกษาของ ADB เรื่อง ASEAN Smart City Initiative (ASCI) และความคืบหน้าของโครงการสาขาการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค 2565 หรือ Regional Investment Framework 2022 (RIF 2022) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562

แท็กฮิต