สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1 พ.ย. 2562
  • 301 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยะเวชกุล รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานในกำกับเข้าร่วม ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562