สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมบริจาคเพื่อศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 4 ก.ค. 2562
  • 145 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมส่งมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

แท็กฮิต