สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ต.ค. 2564
  • 98 View
13 ตุลาคม 2564
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน นำทีมจิตอาสาพระราชทานร่วมบรรจุอาหารพร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยแพทย์สาธารณสุขภาคสนาม และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานีกลางบางซื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง