สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ม.ค. 2566
  • 278 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว จัดโดยบริษัทที่ปรึกษา โดยมีนางสิริพร สุพันทอง รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สพพ. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต