สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 6 ก.ย. 2562
  • 329 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพพ. ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังอาสาสู้โกง” โดยมีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวปกฐกถาพิเศษภายในงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

แท็กฮิต