สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมกับกระทรวงการคลังเฝ้ารอรับเสด็จฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 พ.ค. 2562
  • 350 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ รวมพลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต